ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS, KOVA SU KORUPCIJA IR DEMASKAVIMAS

Įstatymų laikymasis, Kova su Korupcija ir Demaskavimas

„ALD Automotive“, kuri yra „Societe Generale“ (SG) grupės dalis, laikosi vieningo požiūrio ir standartų dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. „ALD Automotive“ atlieka išsamius patikrinimus ir tinkamai nustato bei tikrina savo sandorių šalis.

„ALD Automotive“ remia kovą su korupcija, prekyba poveikiu, sukčiavimu ir turto prievartavimu, reguliariai bendraudama su valdžios institucijomis, visuomene ir kitomis organizacijomis pagal vietiniais teisės aktais nustatytus reikalavimus ir procedūras.

Atitinkamos priemonės, kurių imasi „ALD Automotive“, apima personalo mokymą, Etikos kodekso ir Kovos su korupcija ir prekyba poveikiu kodekso parengimą ir patvirtinimą, vidinių ir personalo dokumentų pakeitimus, atsižvelgiant į inicijuotas antikorupcines priemones.

Savo veikloje ir santykiuose su sandorių šalimis „ALD Automotive“ vadovaujasi SG grupės Elgesio kodeksu, SG grupės Kovos su korupcija bei prekybos poveikiu kodeksu ir jos Tvaraus tiekimo chartija.

Atsisiųskite ir perskaitykite SG grupės Elgesio kodeksą (SG žiniatinklio svetainės nuoroda anglų kalba)

Atsisiųskite ir perskaitykite SG grupės Kovos su korupcija bei prekybos poveikiu kodeksą (SG žiniatinklio svetainės nuoroda anglų kalba)

Atsisiųskite ir perskaitykite SG grupės Tvaraus tiekimo chartiją (SG žiniatinklio svetainės nuoroda anglų kalba)

Laikydamasi SG Elgesio kodekso, „ALD Automotive“ tikisi, kad jos tiekėjai ir paslaugų teikėjai laikysis principų, kurie yra tapatūs išdėstytiesiems grupės Elgesio kodekse, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms ir visų galiojančių įstatymų laikymąsi.

Norėdami pranešti apie vykdomus (ar rengiamus) korupcijos nusikaltimus ar sukčiavimo atvejus, taip pat apie visus veiksmus, kuriais pažeidžiamos „ALD Automotive“ teisės ir teisėti interesai, pasinaudokite savo demaskuojamojo informavimo teise ir atsiųskite įspėjimą per specialų SG grupės demaskuojamojo informavimo įrankį (SG žiniatinklio svetainės nuoroda anglų kalba) – saugią išorinę platformą, kuri užtikrina asmens duomenų apsaugą ir visišką informacijos konfidencialumą.

Susisiekite:
+370 5 24 777 68