Pagrindinės Automobilio naudojimo taisyklės

Automobilis turi būti eksploatuojamas laikantis visų Automobilio gamintojo reikalavimų ir rekomendacijų. Automobilis negali būti naudojamas tokiose situacijose ir taip, kas mažintų Automobilio vertę daugiau nei leidžia natūralaus nusidėvėjimo standartai.

 

NELEISTINAS Automobilio naudojimas:

 • komercinima priekabos ar kitos transportp priemonės vilkimui;
 • lenktynėms ar bet kokio kito pobūdžio varžyboms;
 • komerciniai nuomai ar keleivių aptarnavimui, vairavimo pamokoms ir pan.

 

Į nuomos mokestį ĮSKAIČIUOTA (jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip):

 • Automobilio leistina rida; 
 • reguliarieji techniniai aptarnavimai;
 • remonto darbai, susijusių su natūraliu nusidėvėjimu;
 • vasarinės ir žieminės padangos;
 • valstybinė techninė apžiūra;
 • draudimo polisai.

Į nuomos mokestį NEĮSKAIČIUOTA:

 • degalai ir kitos, su Automobiliu susijusios, prekės;
 • Automobilio plovimas ir valymas;
 • papildomų Automobilio priedų montavimas, remontas ar išmontavimas;
 • baudos ir netesybos;
 • stiklų apiplovimo skystis;
 • draudimo frančizė;
 • žala, atsiradusi dėl nelaimingo atsitikimo ar tyčinės netinkamos veiklos, vagystės, neteisėto naudojimo, plėšimo, stichinės nelaims, gaisro, sprogimo, jeigu ji nebus taktuojama kaip natūralaus nusidėvėjimo ar draudiminio įvykio pasekmė;
 • trūkstamų, sugadintų ar neveikiančių Automobilio priedų keitimas;
 • remontų darbai, reikalingi dėl netinkamo Automobilio naudojimo, įskaitant netinkamo kuro ar kitų reikalingų skysčių naudojimą, ar atitinkamą skysčų trūkumą, išlaidos, kurio atsiranda paleidus reguliarius techninius aptarnavimus;
 • remonto darbai atsiradę dėl papildomų Automobilio priedų montavimo ar Automobilio sistemų (struktūros) pakeitimo, taip pat dė sumontuotų neleistinų Automobilio gamintojo priedų.
Susisiekite:
+370 5 24 777 68