Degalų kortelė

Degalų kortelė

Principas:

"ALD Automotive" bendradarbiauja su daugeliu žymiausių kuro tiekėjų.
Kiekvienam naudotojui suteikiama konkrečios bendrovės ar bendrovių paslaugų kortelė, kuri gali būti naudojama perkant kurą ir kitus produktus pasirinktose degalinėse. 
"ALD Automotive" įtraukia kuro kortelių sąnaudas į mėnesio sąskaitas kartu su veiklos nuomos mokėjimu.  
Prie sąskaitos pridedama detali išlaidų ataskaita kiekvienam automobiliui, kur, kada ir kiek kuro buvo įsigyta. 

Privalumai:

- Pagalba: "ALD Automotive" tvarko visus formalumus, susijusius su kuro kortelių išdavimu ir atnaujinimu (blokavimas, pratęsimas ir pan.).
- Paprastumas: visos kuro pirkimo išlaidos įtraukiamos į vieną mėnesio sąskaitą, nepriklausomai nuo kuro tiekėjų, kurie įtraukiami į išankstinius nustatymus.
Jums nereikia tvarkyti išlaidų formų.
Sąskaitų apdorojimas supaprastina PVM susigrąžinimo procedūrą.
- Lankstumas: paprasčiausia išplėskite savo kortelės konfigūraciją ir naudokite ją mokėdami kelių mokesčius, apsipirkdami parduotuvėje ar plaudami automobilį ir pan.
- Saugumas: kiekviena kortelė turi savo PIN kodą. Prarastos ar pavogtos kortelės nedelsiant blokuojamos ir pakeičiamos naujomis. 
- Kontrolė: išlaidų ataskaitoje galite atidžiai patikrinti visus pirkinius ir nustatyti netikslumus.
Galite nesunkiai kontroliuoti kiekvieno vartotojo sunaudotą kurą kiekvienam automobiliui.

Susisiekite:
+370 5 24 777 68